Yhteiskäyttöautojen pilotointia Itä-Lapissa - markkinakartoitus

Julkaistu 20.03.2023

Itä-Lapin kuntayhtymä on käynnistänyt markkinakartoituksen yhteiskäyttöisten täyssähkö- ja/tai hybridiautojen hankinnasta Hilmassa. Hankinta toteutetaan osana Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimaa Virtapailakka - Sisäinen saavutettavuus 365 -hanketta. Lue Hilmassa julkaistu ilmoitus tästä.


Virtapailakka -hankkeen tavoitteena on laatia innovatiivinen sisäisen saavutettavuuden toimintamalli Itä-Lappiin. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan asiantuntijatyönä pilotoinnin toteutussuunnitelma, yhteiskäyttöautoilun pilotointi sekä toimintasuunnitelma pilotoitavan toiminnan jatkamiseksi myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen aikana kehitettävät hyvät käytänteet, ratkaisumallit sekä alueellinen toimintasuunnitelma ovat myös laajemmalti hyödynnettävissä muilla samankaltaisilla alueilla.


Hanketta rahoittavat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikkumisen ohjauksen valtionavustus (75%) sekä Itä-Lapin kunnat (25%).


Lisätietoja valmisteltavasta hankinnasta sekä hankkeesta antavat:


Dina Solatie, johtaja
puh. 040 354 8370 sekä


Vilma Ohrankämmen, kehittämiskoordinaattori
puh. 040 551 7800


sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@italappi.fi

Selaa uutisryhmää Etusivu