VÄHÄ C – VÄHÄHIILISYYDEN EDISTÄMINEN ITÄ-LAPISSA 2019-2022

Etusivu > Hankkeet > VÄHÄ C – VÄHÄHIILISYYDEN EDISTÄMINEN ITÄ-LAPISSA 2019-2022

Itä-Lapin kuntayhtymä brändikuva

Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa yhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa VähäC – Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankkeen (A74939). Hanke on saanut rahoituksen Lapin liiton EAKR–ohjelmasta.

Hankkeessa edistetään vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapin alueella. Tavoitteena on laatia kuntiin vähähiilisyysstrategioita, joiden laatimiseksi tarvitaan selvitys- ja valmistelutyötä sekä yhteistyötä alueen yritysten kanssa niidenkin kannustamiseksi mukaan vähähiilisemmän Itä-Lapin rakentamiseen. Samalla voidaan etsiä tapoja ohjeistaa uusimpien rakennusmääräysten soveltamista rakentamisessa ja remontoinnissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, ohjeistaa energiaratkaisuissa uusiutuvan energian käyttöön sekä edistää puurakentamista uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisenä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 228 352 €. Hankkeen rahoituksesta 80% tulee Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahastosta (182 681€) ja loppuosan rahoittavat Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat (37 933€) ja Lapin AMK (7 738€).

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankesuunnitelman voit lukea tästä.

Rahoittajat:

Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä
Itä-Lapin kuntayhtymä
Lapin AMK

Yhteystiedot:

Sari Leinonen

puh. 040 715 0909

etunimi.sukunimi@italappi.fi

Hankeaika : 01/09/2019 – 28/02/2022

Budjetti: 228 352€
Skip to content