Partisaani-iskujen uhrien muisto 2024-2025

Etusivu > Hankkeet > Partisaani-iskujen uhrien muisto 2024-2025

Hanke kokoaa ja taltioi partisaani-iskuista kärsineiden muistot osaksi kylien ja alueen kuntien paikallishistoriaa. Hankkeella vahvistetaan alueen asukkaiden tietoisuutta tapahtumista ja tarjotaan traumaattisia tapahtumia kokeneille mahdollisuus muistella ja kertoa kokemustietoa, jota ei ole aiemmin taltioitu.

Hankkeessa haastatellaan partisaanituhojen kohteena olevien kylien ihmisiä sekä aikalaisia ja heidän jälkeläisiään Itä-Lapin ja Sodankylän alueella noin 10-20 henkilöä. Haastatteluilla saadaan tietoa siitä, millä tavoin kylät ja ihmiset käsittelivät traumaa partisaani-iskujen jälkeen.

Käytettävissä olevat tiedot digitoidaan ja taltioidaan jatkohyödyntämistä varten. Kerättyä aineistoa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi Itä-Lapin ja Sodankylän alueelle muodostettavissa museohuoneissa sekä reiteillä ja viitoituksilla, joita toteutettaisiin erillisellä hankkeella. Jäljellä olevien rakenteiden esittely, esineistöt ja löydökset sekä haastattelut koostetaan yleisölle ja matkailijoille suunnattaviksi kokonaisuuksiksi. Kohteet ja niihin johtavat reitit linkitetään osaksi matkailun kulttuurikohteiden näkyvyyttä yhdistämällä tarinallisuutta paikkatietoon. Hankkeeseen integroidaan alueen peruskouluja/lukiot sekä Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun matkailun opetus.

Rahoittajat:

Euroopan maaseuturahasto 2023-2027
Leader Pohjoisin

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö

Sanna Aho

 

Hankeaika : 01/03/2024 – 31/12/2025

Budjetti: 166 653 €
Skip to content