YRITTÄJIEN ITÄ-LAPPI

 

Hankkeessa tehdään kaikille Itä-Lapin kunnille yhdenmukainen yritysten palveluprosessi. Palveluprosessi tehdään yhdessä kuntien, yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Palveluprosessi tulee olla helposti ymmärrettävä, visuaalisesti selkeä ja jossa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä.
Lisäksi päätavoitteena on löytää ja etsiä uusia liiketoimintapotentiaaleja koko Itä-lapin alueelta. Potentiaaliset mahdollisuudet työstetään alustaviksi liiketoimintakonsepteiksi joihin on helpompi joko paikallisilla tai muualta tulevilla yrityksillä ja/tai yritysryhmillä tarttua.

Hankkeen tuloksena Itä-Lapin kuntien yrityspalveluiden palveluprosessit yhdenmukaistuvat ja niiden laatu paranee. Sähköisten palveluiden taso lisääntyy ja paranee. Yrityspalveluille laaditaan kriisi ohjeistus.

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto ohjelmasta.

Budjetti: 490 654€ josta EU-tukea 80% eli 392 524€  ja loput 20% Itä-Lapin kunnat.

Hankeaika: 30.4.2020-30.4.2023.


Hanke aika:
30.4.2020-30.4.2023

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Maria Kiviniemi
044 236 5768
etunimi.sukunimi@italappi.fi

 

 

 

 

 

 

 

   

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Itä-Lapissa!

Liiketoimintamahdollisuuksien kehittämissuunnitelmia on valmistunut ja ne löytyvät Asetu Itä-Lappiin -sivustolta.

Tervetuloa yrittäjäksi Itä-Lappiin!

Liiketoimintamahdollisuudet löytyvät tästä linkistä.

 

 


 

 '

 

Asetu Itä-Lappiin!

Itä-Lapin kuntien elinkeinotoimijoiden yhteisen Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen verkkosivut on julkaistu! Pito- ja vetovoimasivusto on suunnattu kaikille Itä-Lapista kiinnostuneille, erityisesti yrittäjille ja potentiaalisille asukkaille.

Sivustolta löytyy tärkeimmät tiedot Itä-Lapin alueelle muuttamiseen ja siellä asumiseen sekä parhaat vinkit elinkeinoelämään.

Sivustolla on myös maksuton yritysrekisteri, johon on koottu alueen yritykset yhteen paikkaan. Yritysrekisterin avulla kävijät voivat etsiä palveluita, tuotteita tai yrityskumppaneita Itä-Lapin alueelta.

Tervetuloa tutustumaan!

www.asetuitalappiin.fi