VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle 

'''

 

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -Palveluiden ja ennaltaehkäisevien toimintamallien vahvistamisen ja kehittämisen suunnitelmat vuosille 2023-2025 -hanke (VN/5390/2022).

VASA- hanke toteutetaan kolmessa eri investointiosassa. Itä-Lapin kuntayhtymä on osallisena Investointi 2 osiossa.

Osiossa osallistutaan hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin kansalliseen sekä alueelliseen suunnitteluun, sen edellyttämään tiedonkeruuseen ja määrittelytyöhön sekä alueelliseen toimeenpanoon jo vuonna 2022. Hankkeen keskeiset toimintamallit ovat arjen turvaa- ja hyvinvointilähete. Näitä toimintamalleja on kehitetty Lapissa jo aikaisemmin päättyneissä hankkeissa, ja tavoitteena on, että kehittämistyö jatkuu myös vuonna 2022.

Kemijärven kaupungilla on jo käytössä hyvinvointilähete -toimintamalli ja syksyn 2022 myötä toimintaa laajennetaan muihin Itä-Lapin kuntiin. Hankkeen tavoitteena on konseptoida ja pilotoida seutukunnallisen hyvinvoinnin monialaista palvelukonseptia. Arjen turva -toimintamallien osalta hanke tukee näiden toimintamallien konseptointia ja käyttöönottoa.

Hanke on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallinnoima, ja siinä on 7 osatoteuttajaa: Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin Hyvinvointialue, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kaupunki, Kemin kaupunki ja Itä-Lapin kuntayhtymä.

Itä-Lapin kuntayhtymän avustuksen määrä on 27 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 461 540 euroa. Hankkeen rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja sen on myöntänyt Sosiaali- ja Terveysministeriö.

 

YHTEYSTIEDOT:

040 770 7473

 

Osallisuuskoordinaattori

Jukka Hakola, jukka.hakola@italappi.fi

HANKEAIKA:

25.04.2022 - 31.12.2022