Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

'         

 

'     

 

Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa yhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa VähäC – Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankkeen (A74939). Hanke on saanut rahoituksen Lapin liiton EAKR–ohjelmasta. 

Hankkeessa edistetään vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapin alueella. Tavoitteena on laatia kuntiin vähähiilisyysstrategioita, joiden laatimiseksi tarvitaan selvitys- ja valmistelutyötä sekä yhteistyötä alueen yritysten kanssa niidenkin kannustamiseksi mukaan vähähiilisemmän Itä-Lapin rakentamiseen. Samalla voidaan etsiä tapoja ohjeistaa uusimpien rakennusmääräysten soveltamista rakentamisessa ja remontoinnissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, ohjeistaa energiaratkaisuissa uusiutuvan energian käyttöön sekä edistää puurakentamista uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisenä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 228 352 €. Hankkeen rahoituksesta 80% tulee Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahastosta (182 681€) ja loppuosan rahoittavat Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat (37 933€) ja Lapin AMK (7 738€).

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankesuunnitelman voit lukea tästä.

Yhteystiedot

Sari Leinonen

puh. 040 715 0909

etunimi.sukunimi@italappi.fi

Hankeaika:

1.9.2019-28.2.2022

 

HANKKEESSA TUOTETTUA AINEISTOA:

 

Aineisto yrityksille:

Kohti hiilineutraalia yritystoimintaa- esite

Toimenpidelistaus pk-yrityksille excel

 

 Aineisto Itä-Lapin kunnille:

Kuntakohtaisen vähähiilisyysstrategian ja toimenpideohjelman laatiminen

Päästövähennystoimenpiteet Itä-Lapin kunnille, excel

Ilmastomuutoksen riskit ja mahdollisuudet Lapissa, power point

Ilmastotyön vuosikello luonnos, word

Kuntalaiskyselyn kysymyksiä ilmastotyöhön osallistamiseksi, excel

Kemijärven Puustellin alueen innovatiiviset energiaratkaisut, esitys  

Pelkosenniemen kompostikokeilu

KETS-vuosiraportin energiakoonti excel

Hinku selvitys - Itä-Lapin kuntien strategialuonnos ja tiekartta kohti vähähiilisyyttä, diplomityö Jenni Kurki-Suonio

 

VähäC- hankkeen esitykset:

HINKU-työ osaksi kunnan arkea

Lapin GreenDeal-lähettiläät 2.2.2021

Vihreä brändäys 31.3.2021

Puurakennuksen rakennuttaminen 26.11.2020

Lapin energiapäivä 7.5.2020

 Kohti kestäviä hankintoja 27.5.2020