SUB - SUstainable arctic and peripheral biking tourism -siltahanke

Matkailu on keskeinen toimiala arktisilla ja harvaanasutuilla alueilla. Etenkin pyörämatkailu on kovassa kasvussa oleva trendi, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös ympärivuotisen matkailun kehittymiselle. SUB -siltahankkeen aikana hankepartnerit valmistelivat hankehakemuksen NPA - Northern Periphery and Arctic 2021-2027 -rahoitushakuun. Partnerialueita yhdistää samanlaiset haasteet, mutta myös mahdollisuudet, ja jo hankesuunnittelun aikana partnerit oppivat toisten alueiden hyviksi todetuista toimintamalleista ja -käytänteistä.

Hankeaikana partnerialueet perehtyivät aiempaan tutkimustietoon, olemassa olevaan dataan sekä eri sidosryhmien tarpeisiin. Hankkeen myötä hankeideaa pystyttiin kirkastamaan ja tunnistamaan keskeisimmät, yhteiset, kehittämisen tarpeet. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja hankkeen partnerikonsortioon kuuluivat HITRANS (Skotlanti), SSNV (Islanti), RAPID (Pohjois-Irlanti) sekä Visit Torshavn (Färsaaret). Lisäksi konsortioon kuului hankkeen toteutukseen sitoutuneita liitännäispartnereita Suomesta, Norjasta ja Färsaarilta. 

Hankeaika oli 1.1.-30.6.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 125 648 €, josta Itä-Lapin osuus 40 207 €. Hanketta rahoitti Northern Periphery and Arctic 2014-2020 -ohjelma, kokonaisrahoitus 87 467 €.

Lisätietoja antaa

Dina Solatie
johtaja
p. 040 354 8370