Päätöksenteko

Itä-Lapin kuntayhtymän päätöksenteosta vastaa yhtymähallitus. Yhtymähallitus koostuu jäsenkuntien kunnanjohtajista ja nimetyistä luottamushenkilöistä. Yhtymähallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja toimikausi on neljä vuotta. Yhtymähallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa käsittelemään alueen edunvalvontaa ja kehittämistoimenpiteitä.

Itä-Lapin kuntayhtymän organisaatiokaavio

'