NABL - Northern Axis - Barents Link -projekti

 

'

NABL - Northern Axis - Barents Link (KO4159) -projektin tavoitteena on parantaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä koko Kolarctic -alueella. Nykyisellään itä-länsisuuntaiset liikenneyhteydet Pohjoiselle meritielle ovat joko huonossa kunnossa tai ne eivät ole yhteydessä toisiinsa. Paikoittain liikenneyhteydet puuttuvat jopa kokonaan.

Projektissa tutkitaan muun muassa Kotchkoman ja Arkangelin välisen tien optimaalisinta sijaintia, Arkhangelskin ja Nenetsin välisen tien vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, Ledmozero - Kotchkoma -rautatien ja tulevan “Northen Latitude” -rautatien vaikutuksia alueen junaliikenteeseen sekä Vartius / Lytta -rajanylityspaikan fasiliteettien kehittämisen vaikutuksia.

Itä-Lapin kuntayhtymä vetää kaksi projektin toimenpidettä. Kuntayhtymä tuottaa selvityksen kaupallisesta helikopteriliikenteestä Pohjois-Suomen ja Venäjän välille sekä sen edellytyksistä, kuten sijainnista, tarvittavista lentojen tukitoiminnoista ja infrastruktuurista. Toisena toimenpiteenä Itä-Lapin kuntayhtymä selvittää projektissa Taivalkoski - Kemijärvi uuden rautatieyhteyden vaikutuksia ja sen vaikutuksia Kemijärvelle nyt päättyvään päärataan sekä Kemijärven kautta kulkeviin Jäämeren ratayhteysvaihtoehtoihin (Kemijärvi - Salla - Kantalahti ja Kemijärvi - Kirkkoniemi).

Projektia hallinnoi Kainuun liitto. Projektissa on mukana Itä-Lapin kuntayhtymän lisäksi yhdeksän partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Projektia rahoittaa Kolarctic CBC -ohjelma 1 031 412 € ja projektin partnerit 215 492 €.

'

Yhteystiedot:

Kuntayhtymän johtaja
Dina Solatie
etunimi.sukunimi@italappi.fi
puh. 040 534 8370

Hankeaika:

4.11.2019 - 31.5.2022

hankkeen partnerit:

Suomi:
Kainuun liitto
Väylävirasto

Norja:
The Arctic University of Norway
Futurum AS

Ruotsi:
Luleå University of Technology

Venäjä:
Nenets Oil Company
Association of International Road Carriers
Arkhangelsk regional road administration
 Strategic Partnership «North-West»
Northern (Arctic) Federal University