LuoLi - Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja vahvistaa luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä parantaa luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä toimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä.

Hankkeessa on tehty useita kartoituksia, jotta luonnontuotealan kehittämisresursseja osataan ohjata viisaasti ja vaikuttavasti.

Kartoituksia on tehty mm.

- keräysvarastotoiminnan ja viljelyn sekä sadonkorjuun kehittämiseksi ja näytemaan perustamiseksi,

- luonnontuotealan kehittämiseen soveltuvien olemassa olevat ja uudet tarvittavat koulutus- ja yritystilat Lapin oppilaitoksissa ja Itä-Lapissa,

- alueella toimivat muiden alojen yritykset (matkailu, kauppa, hyvinvointi), joita kiinnostaa yhteistyö luonnontuotealan pk-yritysten kanssa,

- luonnontuotealan kasvu- ja kehittämisorientoituneiden yritysten kehittämistarpeita.

Viestinnän tavoitteena on saada Lapin luonnontuotteille, palveluille ja yrityksille sekä kehittämistoiminnoille lisää näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla. 

LuoLi -hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän neljän jäsenkunnan (Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosenniemi) sekä Sodankylänja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston (LAO) yhteistyöhanke. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hanketoimenpiteitä tehdään koko Lapissa. Itä-Lappi toimii alueena, jossa toimenpiteitä ja yhteistyöverkoston toimintaa syvennetään.

Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnat, Sodankylän kunta ja  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto. Tuen on myöntänyt Lapin ELY-keskus. Hankkeen budjetti on 241 285 €.

 

Yhteystiedot

Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi

Hankeaika

1.8.2016 - 31.10.2017

Ajankohtaista

Loppuraportti LuoLi -hanke

Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämissuunnitelma 2017-2020


Matkaraportti Itävalta 2017