itä-lapin kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2020

24.2. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä / Lausunto EU:n suunnittelemasta lyijyn käytön kieltämisestä vesistö- ja kosteikkoalueilla
29.1. Kansanedustaja Petteri Orpo / Kirjelmä biojalostamosta, Soklista, saavutettavuudesta ja metsäeristä
25.1. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni / Kirjelmä biojalostamoinvestoinnista
13.1. MEP Mauri Pekkarinen / Kirjelmä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) lausunnosta Euroopan metsästrategiaan 
 

itä-lapin kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2019

1.12. Pääministeri Antti Rinne / Kirjelmä biojalostamoinvestoinnista
21.11. Lapin liitto / Lausunto Lapin maaseutuohjelmasta EU-ohjelmakaudelle 2021 - 2027
15.11.  Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin / Kirjelmä paikallislehtien toimintaedellytyksistä 
15.11. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero / Kirjelmä paikallislehtien toimintaedellytyksistä
22.10. Lapin liitto / Lausunto Lapin matkailustrategian luonnoksesta vuosille 2020 - 2023
5.9. Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Sabina Lindström / Kirjelmä liikenneasioista
30.8. Lapin kansanedustajat / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Valtiovarainministeri Mika Lintilä / Kannanotto biojalostamosta
30.8. Pääministeri Antti Rinne / Kannanotto biojalostamosta
5.8. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni / Kemijärven biojalostamo, Soklin fosfaattikaivos, tuleva EU-ohjelmakausi ja työllisyysperusteinen investointituki, sähkön siirtohinnat, metsäerä
21.5. Kannanotto Kemijärven biojalostamon puolesta medialle
14.5. Itä- ja Pohjois-Lapin esitykset hallitusohjelmaan, laajalla jakelulla hallitusohjelman valmistelijoille
8.4. Vetoomus Ympäristöministeriölle Korvatunturin Opastuskeskuksen säilyttämiseksi. Vetoomus lähetetty myös Maa- ja metsätalousministeriölle, eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja Lapin kansanedustajille
2.4. Oikeusministeri Antti Häkkänen / Kansalaisten palveluiden saavutettavuus; laajakaista, Metsähallituksen tuoton ohjaaminen luontopalveluihin, Rajavartiolaitoksen toiminnan vaatima rahoitus ja investoinnit turvattava
26.2. Lapin liitto / Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta
22.2. Elinkeinoministeri Mika Lintilä / Itä-Lapin suurhankkeet ja elinkeinot, saavutettavuus, työllisyysperusteinen investointituki jne.
19.2. Metsähallitus / Lausunto Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmaluonnoksesta 2019 - 2020
9.1. Pääministeri Juha Sipilä / Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
9.1. Työministeri Jari Lindström / Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
9.1. Elinkeinoministeri Mika Lintilä / Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
9.1. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen / Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
 

Itä-Lapin kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2018

24.11. Pääministeri Juha Sipilä / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tillikainen / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Perhe- ja palveluministeri Annika Saarikko / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Elinkeinoministeri Mika Lintilä / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
24.11. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen / Posti Oy:n jakeluhintojen korotukset ja paikallislehtien toimintaedellytykset
23.10. Liikenne- ja viestintäministeriö / Lausunto alueellisen junaliikenteen osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä 2020 - 2022
3.10. Sisäministeri Kai Mykkänen / Lausunto poliisi- ja pelastustoimen resursseista
29.9. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner / Biojalostamo, Kantatie 82, Valtatie 5, rautatie Rovaniemi-Kemijärvi runkoverkkoon, raideliikenne, Kemijärven yöjuna, viisumivapaus ja helikopterimatkailu
28.9. Liikenne- ja viestintäministeriö, lausuntopalvelu.fi / Lausunto runkoverkkoasetusluonnoksesta
16.8. Liikennevirasto / Kannanotto alueen tieverkon parantamiseen
15.6. Valtiovarainministeri Petteri Orpo / Lausunto metsäerän jako-osuuden perusteiden muuttamisesta
7.5. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner / Lausunto Jäämeren rataselvitysten jatkotyöstä
6.5. Pääministeri Juha Sipilä / Kielteinen kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen supistamiseen liittyen
6.5. Pääministeri Juha Sipilä / Rautatieyhteydet, Kemijärven biojalostamo, elintarviketarkastuspiste, tiestön kehittäminen, matala lentoväylä Sallan raja-aseman kautta
21.3. Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen / Kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen supistamiseen liittyen
21.3. Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen / Kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen supistamiseen liittyen
21.3. Sisäministeri Kai Mykkänen / Kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen supistamiseen liittyen
11.1. Valtiovarainministeri Petteri Orpo / Metsäerän jako-osuuden muuttaminen
10.1. Peruspalveluministeri Annika Saarikko; metsäerän jako-osuuden muuttaminen