Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään pääasiassa hankkeiden kautta.

Vuonna 2023 käynnistyi laaja kolmivuotinen kansainvälinen kestävän pyörämatkailun hanke SUB - Sustainable Arctic and Peripherial Biking Tourism. Hankkeessa pääpartnerina toimii Itä-Lapin kuntayhtymä ja partnereita on Skotlannista, Irlannista, Islannista, Ruotsista, Färsaarilta sekä Suomesta LUKE. Hankkeen rahoitus saatiin  NPA 2021-2027 -rahoitushaussa. Vireillä on myös muita kv.hankesuunnitelmia.

Toimintavuonna 2022 päättyi Kolarctic CBC -rahoitteinen NABL – Northern Axis – Barents Link -hanke. Hanketta hallinnoi Kainuun liitto ja Itä-Lapin kuntayhtymä oli hankkeessa osatoteuttajana. Itä-Lapin kuntayhtymän tehtävänä hankkeessa oli selvittää lentoväylää Pohjois-Suomen ja Venäjän välille sekä Kontiomäki-Taivalkoski-Kemijärvi uuden rautatieyhteyden vaikutuksia. Yhteistyö venäläisten kanssa päättyi heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Hanke saatettiin loppuun suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten partnerien kesken.