Itä-Lapin Kotikylä -hanke

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kylien yhteisiä toimenpiteitä sekä kyläkohtaisia kehittämistoimia, joita olivat mm. tutustumismatkat, nettiseminaarit ja kylätapaamiset joissa käsiteltiin kylien kehittämisideoita, jatkotoimenpiteitä sekä tiedon kulkua kunnan ja kylien välillä. Lisäksi kylätoimijoiden hyvinvointia ja jaksamista edistettiin Hyvinvointiosiolla.

Kyläkohtaisia toimenpiteitä olivat mm. opaste- ja kohdetaulujen sisällön tuottaminen ja pystytys, virkistys- ja vapaa-ajan reittien kartoitus, kylänäyttely, varamummola-toimintamalli ja sen kokeilu sekä kylien kotisivujen tuottaminen.

Hankkeessa mukana olivat Joutsijärvi, Kairala, Kostamo, Luusua, Oinas-Kalkiainen, Paloperä, Päiväjoki-Raajärvi, Räisälä, Soppela, Suvanto, Tanhua, Tohmo, Vuostimo, Pelkosenniemen kirkonkylä, Saukirkko, Tapionniemi ja Värriö.

 

Loppuraportti

Kotikylä -hanke loppuraportti.pdf (1525.9 kt)

Hankkeen rahoitus

Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle myönnetystä EU:n maaseuturahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kiintiöstä.

Toiminta-aika

1.5.2010 - 31.10.2011