ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä -hanke

   

                                                            '                              

 

 

                                   '

 

Yhteystiedot:

Johtaja

Dina Solatie

puh. 040 354 8370

etunimi.sukunimi@italappi.fi

 

Kehittämiskoordinaattori

Vilma Ohrankämmen

puh. 040 551 7800

etunimi.sukunimi@italappi.fi

Itä-Lapin alue on geologisesti houkutteleva malminetsintää ajatellen, sillä sen kallioperä muistuttaa esimerkiksi Kanadan ja Australian malmikriittisiä vyöhykkeitä. Alueelle kohdistuu tällä hetkellä suhteellisen paljon malminetsinnällistä kiinnostusta, jonka potentiaalia esimerkiksi yritysten liiketoiminnassa ei tunneta kunnolla. Malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole riittävästi tarkasteltu Suomessa, vaan keskustelua on käyty pääosin kaivostoiminnan aluetaloudellisista vaikutuksista.

Itä-Lapin kuntayhtymän, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä (A75306) määritellään ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti ja hyödynnetään selvitystä alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Tämä puolestaan pohjautuu geologiseen ja malminetsinnälliseen asiantuntemukseen. Hankkeessa tuotettu tieto tukee yrityksiä kohdentamaan ja kehittämään omia tuotteita ja palveluita malminetsintävaiheen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tuotettua tietoa voidaan käyttää malminetsintää koskevassa tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankealueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. Hankkeen kokonaisbudjetti on 285 855 €. Hanketta rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 228 683 € (80%) ja Itä-Lapin kunnat, GTK sekä Lapin yliopisto 57 172 € (20%).

Hankesuunnitelman voit lukea tästä.

ILPO Facebookissa @ilpohanke

 

Hankeaika:

01.09.2019 - 30.11.2021

Loppuraportti:

ILPO -loppuraportti