ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshanke

          

ILLKKA -projekti tuottaa tietoa luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvista esiintymistä Itä-Lapissa ja edistää alan kehittymistä. Projektialueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski.

Hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän ja GTK:n yhteishanke. Projektin hallinnoinnista vastaa Itä-Lapin kuntayhtymä ja tutkimusten käytännön toteutuksesta GTK:n Pohjois-Suomen yksikkö.

Projektin yleisenä tavoitteena on lisätä lappilaisen luonnonkiven ja kiviaineksen suunnitelmallista ja resurssiviisasta hyödyntämistä, auttaa uusien louhinta- ja kivenjalostusyritysten syntyä, lisätä investointihalukkuutta nykyisissä yrityksissä sekä luoda työpaikkoja. Lappiin houkutellaan myös muualla toimivia alan yrityksiä. Lisäksi tulokset palvelevat myös maankäytön suunnittelua ja pohjavesien suojelua.

Projektissa etsitään uusia luonnonkivi- ja kiviainesesiintymiä alueelta ja herätellään yrittäjien kiinnostus esiintymien hyödyntämiseen. Potentiaalisissa esiintymissä voidaan tehdä esimerkiksi kairauksia, koelouhintaa ja teknisiä testejä riippuen esiintymän käyttötarkoituksesta.

Kohderyhmät:
- Pohjois-Suomen luonnonkivi- ja kiviainesyritykset
- muut suomalaiset ja ulkomaiset alan yritykset
- alan yritystoimintaa suunnittelevat maanrakennus-, kone- ja metsäalan yritykset sekä maatalousyrittäjät

Muut edunsaajat:
- alan yrityksissä työskentelevät tai niihin työllistyvät henkilöt
- kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
- huolto- ja kuljetusalan yritykset ja muu paikallinen elinkeinoelämä
- laitetoimittajat
- Geologian tutkimuskeskus

Hanke saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoituksen myöntää Lapin liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 450 271 €. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n ja valtion rahoituksen osuus on 315 190 €, kuntien 45 027 €, GTK:n 71 054 € ja yksityisen rahoituksen osuus 19 000 €.


 
 

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Dina Solatie
puh. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi

Jos sinulla on vihiä hyvästä luonnonkivi- tai kiviainesesiintymästä, laita vinkki GTK:n asiantuntijoille.

 

 

HANKEAIKA:

1.2.2015-31.1.2018

Raportit:

ILLKKA -hanke loppuraportti.pdf

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Lapin kivet

Kiviteollisuusliitto

Infra ry

Rakentamisen kiviainekset