High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hanke

       '            '      '

 

High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankkeen (S21758) päämääränä on itälappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla. Tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella.

Hankkeessa luodaan alueen yhteinen osallisuuden toimintamalli, tehostetaan hyvinvointityön resurssien käyttöä sekä pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla tavoitellaan asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistumista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 440 euroa. Hankkeen rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 80 % ja Itä-Lapin kunnat 20 %.

Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankesuunnitelman voit lukea tästä. 

Yhteystiedot:

Osallisuuskoordinaattori
Jukka Hakola
jukka.hakola@italappi.fi
puh. 040 772 2580

Hankeaika:

01.09.2019 - 31.03.2022