Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista

(Itä-Länsi matkailuyhteistyön esiselvitys)

Hankkeessa selvitettiin kuinka Itä-Lapin ja Kemin pk-yritykset voisivat alueellisen matkailuyhteistyön avulla kehittää kilpailukykyään sekä vahvistaa tuottavuuttaan ja saada palveluitaan tehokkaammin markkinoille. Projektikumppaneita olivat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski, Kemi ja Meri-Lapin Matkailu.

Projektin tavoitteena oli selvittää edellytykset tehdä alueellista matkailuyhteistyötä Itä-Lapin, Meri-Lapin sekä Rovaniemen pk-yritysten kesken. Lisäksi kartoitettiin kehittämiseen sopivat matkailuteemat sekä niihin mahdollisesti kytkeytyvät koulutustarpeet. Saavutettavuuteen liittyen kartoitettiin alueen sisäisen matkailuliikenteen ongelmakohtia ja uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa laadittiin toimintasuunnitelma matkailuyhteistyön kehittämiseksi.

Kohderyhmät
- Itä-Lapin, Meri-Lapin sekä Rovaniemen matkailuyritykset ja -yhdistykset

Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoituksen myönsi Lapin liitto.

Hankkeen budjetti oli 21 030 €, josta
- EAKR:n ja valtion rahoitus 14 721 €
- Itä-Lapin kunnat 3 154 €
- Kemin kaupunki 2 655 €
- Meri-Lapin Matkailu 500 €.

 

Loppuraportti

Loppuraportti Itä-Länsi matkailuyhteistyön esiselvitys.pdf (1084 kt)

Hankeaika

1.4.2015 - 31.12.2015