SUB - Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism

 

Tourism is a pivotal industry in arctic and peripheral areas. Especially biking tourism is an emerging sector having potential to contribute to economic diversification and resilience in remote areas. The project aims to support the sustainable growth of biking tourism sector in the NPA areas. During the project, the partner consortium togerther with different biking tourism actors will explore, pilot and test the marketplace possibilities and practical solutions in sustainable biking tourism development. 

The project is executed through a 3-phase approach:

WP1: Transnational best practices model to perform sustainable biking business within the NPA regions

This WP examines and renews the tools and methods to sustainably develop the internal and external operational environment of micro and SMEs working in the field of biking tourism. 

WP2: Capacity building in the entrepreunial skills and business models for SUB

This WP supports the capacity building of micro and SMEs working in the field of biking tourism based on the findings of WP1. During this WP the project launches a capacity building programme to exchange experiences and develop sector specific knowhow in entrepreunial skills and digital solutions.

WP3: SUB network and clustering collaboration practices supporting the greater market reach

This WP supports the development of transnational collaboration networks in sustainable biking tourism to support the joint development and exchange of experiences. During this WP the project launches a voucher scheme to support the implementation of learnings in capacity building scheme in micro and SMEs.

The learnings and outcomes of SUB will be combined to regional sustainable biking tourism master plans. The master plans will guide the areal development in coming years. 

The SUB Lead Partner is the Local Federation of East Lapland from Finland. SUB partners are from Finland (Natural Resources Institute of Finland), Iceland (Federation of Regional Authorities NW Iceland), Faroe Islands (Visit Torshavn), Sweden (Jämtland Härjedalen Tourism) and Ireland (Donegal County Council). The project duration is from 2023/06 to 2026/05. The total budget is 1 876 079 euros. The project is funded by NPA - Northern Periphery and Arctic Programme 2021 -2027 by 1 475 373 euros and project partners.

 

Matkailu on keskeinen toimiala arktisilla ja harvaanasutuilla alueilla. Etenkin pyörämatkailu on kovassa kasvussa oleva trendi, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös ympärivuotisen matkailun kehittymiselle. SUB-hankkeen tavoitteena on edistää eri toimijoiden toimialaosaamista kestävän pyörämatkailun kehittämiseksi, huomioiden koko matkailijan palveluketjun kohteessa. 

Hankkeen toimenpiteet rakentuvat kolmesta työpaketista:

1. Ylikansallinen toimintamalli parhaiden käytänteiden jakamiseksi
2. Toimijoiden osaamisen edistäminen kestävän pyörämatkailun kehittämiseksi 
3. Verkostot ja klusterit kestävän pyörämatkailun markkinaosuuden kasvun tukena

Hankkeen myötä mikro- ja pk-yritysten toimialaosaaminen kasvaa hyvien käytänteiden jakamisen ja vertaisoppimisn myötä ja alan toimijat verkostoituvat kansainvälisesti ja alueellisesti. 

Itä-Lapin kuntayhtymä on hankkeen pääpartneri. Hankekonsortioon kuuluvat Luonnonvarakeskus (Suomi), Federation of Regional Authorities NW Iceland (Islanti), Visit Torshavn (Färsaaret), Jämtland Härjedalen Tourism (Ruotsi) sekä Donegal County Council (Pohjois-Irlanti). Hankeaika on 1.6.2023 - 31.5.2026.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 876 079 €. Hanketta rahoittavat NPA - Northern Periphery and Arctic 2021-2027 ohjelma 1 475 373 € sekä hankepartnerit.

FOR EXTRA INFORMATION 

Project Manager
Vilma Ohrankämmen
vilma.ohrankammen@italappi.fi
tel. +358 40 551 7800

Project Coordinator
Tytti Tuominen
tytti.tuominen@italappi.fi
tel. +358 40 186 9372

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö
Vilma Ohrankämmen
vilma.ohrankammen@italappi.fi
p. 040 551 7800

Projektikoordinaattori
Tytti Tuominen
tytti.tuominen@italappi.fi
p. 040 186 9372