Itä-Lapin kuntayhtymä

Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain keskustoimikunta.

Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki, Sallan, Posion, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat.

Kuntayhtymän tehtävänä on alueen kehittäminen yhteistyössä kaikkien osakaskuntien kanssa. Tärkein tehtävä on Itä-Lapin alueen edunvalvonta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtävänä on alueen yhteisen kehittämistyön organisointi, kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen ja lähialueyhteistyö.

Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta

Edunvalvontatehtävinä ovat toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan voimakkaasti Itä-Lapin elinvoimaisuuteen. Kuntayhtymä osallistuu eri työryhmien toimintaan, järjestää vierailuja ja tapaamisia. Kuntayhtymä antaa myös lausuntoja ja kannanottoja sekä pitää yhteyttä eri toimijoihin ja mediaan. Kuntayhtymällä on keskeinen rooli seudullisten hankkeiden hankesuunnittelussa, hallinnoinnissa ja toteutuksessa.

Itä-Lapin tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja yhteisvoimin!

 

Olemme mukana House of Laplandin Film Friendly-verkostossa. Olemme osallistuneet House of Laplandin ja Lapin elokuvakomission järjestämään Film Friendly –valmennukseen, tunnemme elokuva-alan perustarpeet ja olemme sitoutuneet palvelemaan tuotantoryhmiä joustavasti, tehokkaasti ja luotettavasti.

   

Kuntien välinen yhteistyö

Kuntayhtymällä on eri toimialatiimejä ja työryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti: elinkeino-, sote-, tekninen- ja sivistystiimi sekä Hyvinvointityöryhmä.

Elinkeinotiimin tehtävänä on edistää Itä-Lapin alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää ja kehittää alueen elinkeinoelämää sekä ideoida ja saada aikaan koko aluetta palvelevia kehittämis-, investointi- ja yritysryhmähankkeita.

Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa sekä osallistaa kuntalaisia ja etenkin nuoria vaikuttamaan niihin liittyvissä asioissa. Hyvinvointityöryhmään kuuluvat myös Posion kunnan, Lapin liiton edustajat ja järjestöjen edustajat.

Sote-, tekninen- ja sivistystiimi käsittelevät oman toimialansa yhteistyöhön liittyviä asioita.

Maakuntahallinnon uudistus tuo mukanaan muutoksia kuntien tehtäväkenttään. Palvelujen toteuttaminen muutoksen jälkeen haastaa kunnat miettimään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Näitä toimenpiteitä kuntien tulee suunnitella yhteistuumin ja hyödyntää niissä jo toimivia ja hyviksi havaittuja malleja. Näitä asioita käsitellään toimialatiimeissä ja työryhmissä.

Kuntayhtymän edustajia osallistuu myös erilaisiin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työryhmätyöskentelyihin.

Ajankohtaista kunnissa