Itä-Lappi

Itä-Lapin seutukunta sijaitsee Lapin itäosassa, jossa se rajoittuu Venäjän Federaatioon idässä ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan etelässä. Seutukunta on kooltaan 20 % Lapin pinta-alasta. Asukkaita on 9 % koko maakunnan väestöstä eli runsas 15 000 henkilöä.  Itä-Lappi on Euroopan harvaanasutuimpia alueita, jossa välimatkat ovat pitkiä.

Yhteydet muualle Suomeen ja Eurooppaan kuitenkin toimivat, sillä lähistöllä on kaksi lentokenttää: Rovaniemi ja Kuusamo. Joka aamu Kemijärven rautatieasemalle saapuu yöjuna Helsingistä. Kemijärvi on rautatien itäinen pääteasema Lapissa.Pääelinkeinoja ovat maa- ja metsätalous, porotalous, luon-nontuoteala ja matkailu.

Itä-Lapissa on kriittisiä, hyödyntämättömiä mineraalivarantoja ja muita luonnonvaroja hyödyntämiseen.

Itä-Lappi tunnetaan puhtaasta ilmasta ja erämaisesta luonnostaan. Alueelta löytyy viisi kansallispuistoa: Pyhä-Luosto, UKK-puisto sekä Sallan, Oulangan ja Riisitunturin kan-sallispuistot. Talvimatkailukeskukset Pyhä, Suomu ja Salla ovat vetovoimaisia matkailukohteita kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. Kesäinen Itä-Lappi tarjoaa kävijälleen runsaasti luontoelämyksiä mm.  retkeilyn, kalastuksen ja marjastuksen parissa, yöttömän yön ja lukuisia kulttuuritapahtumia.

Itä-Lapinkuntayhtymä kartta

Itä-Lapin kuntayhtymä

Itä-Lapin kuntayhtymä perustettiin v. 1994 Itä-Lapin kuntien vapaaehtoiseksi yhteistyö- ja edunvalvontaelimeksi. Jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki, Sallan, Posion, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat. Kuntayhtymän edeltäjä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain keskustoimikunta.

Kuntayhtymän tehtävä on aluekehittäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Tärkein tehtävä on Itä-Lapin valtakunnallinen ja alueellinen edunvalvonta ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Suomen liityttyä Natoon, ovat turvallisuuteen, talouteen ja tiestöön liittyvät teemat nousseet keskeisiksi edunvalvonnan kysymyksiksi. Tärkeitä yhteistyökumppaneita Lapissa ovat mm. muut Lapin seutukunnat, Lapin liitto, Metsähallitus ja maakunnan koulu-tusorganisaatiot. Valtakunnallisesti pyritään vaikuttamaan mm. Lapin kansanedustajien ja eduskuntaryhmien pu-heenjohtajien ja eri ministeriöiden kautta.

Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittä-mistoimista jäsenkuntien linjausten mukai-sesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.

KUNTIEN VÄLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

 

Kuntayhtymä on aktiivinen yhteistyökumppani alueellaan, käyttäen hyväksi eri toimialatiimejä kuten elinkeino-, tekninen- ja sivistystiimiä. Yhteistyö ulottuu myös kansainvälisille areenoille erityisesti Ruotsin ja Norjan kanssa, esimerkiksi Barents Road -yhdistyksen kautta. Lisäksi kuntayhtymä on mukana monissa kansainvälisissä hankkeissa, kuten Sustainable Arctic Peripheral Biking Tourism (SUB) -hankkeessa, joka edistää kestävää matkailua arktisella alueella.

Ajankohtaista

 

Itä-Lapin kuntayhtymän ajankohtaisia artikkeleita.

Ajankohtaisia artikkeleita tulossa pian.
Skip to content