Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset Itä-Lapissa

Julkaistu 30.10.2019

Malminetsintä on aktiivista lähes koko Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2018 Suomessa tehtiin malminetsintäinvestointeja noin 70 miljoonan euron edestä tälle sektorille. Malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole kuitenkaan riittävästi tarkasteltu Suomessa, vaan keskustelua on käyty pääosin kaivostoiminnan vaikutuksista. Kuitenkin vain harva malminetsintäprojektista etenee kaivokseksi asti.

 '


Itä-Lapin alue (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski) on geologisesti houkutteleva malminetsintää ajatellen, sillä sen kallioperä muistuttaa esimerkiksi Kanadan ja Australian malmikriittisiä vyöhykkeitä. Itä-Lapin kallioperä onkin herättänyt runsaasti kiinnostusta malminetsintäyhtiöissä ja etenkin akkumineraalien etsintä kiinnostaa yhtiöitä kullan lisäksi.

Itä-Lapin kuntayhtymän, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin yliopiston 2-vuotinen yhteishanke Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä, ILPO (A75306) käynnistyi lokakuun alussa. Hankkeessa määritellään ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti ja mitä mahdollisuuksia tämä voisi tarjota alueen elinkeinoelämälle.

GTK tuottaa moninaista tietoa esimerkiksi Suomen kallioperästä ja sen mineraalipotentiaalista. GTK:n tuottama tutkimustieto on valtaosin kaikkien ulottuvissa. Mm. malminetsintäyhtiöt voivat käyttää näitä tietoaineistoja tutkimuksissaan hyväksi. ILPO -hankkeessa GTK:n keskeisimpänä tehtävänä on Itä-Lapin malmipotentiaalin arviointi, jolle malminetsintä pitkälle rakentuu.

‚ÄĚHy√∂dynn√§mme mineraalipotentiaalin arvioinnissa GTK:n ydinosaamista ja tietoaineistojamme prosessoimalla niit√§ uusin menetelmin. Haluamme toimia my√∂s hankkeessa puolueettomana asiantuntijatahona malminetsint√§√§n liittyviss√§ kysymyksiss√§ ja tuoda siihen GTK:n vahvan osaamisen mukaan‚ÄĚ, kertoo erikoistutkija Jukka Konnunaho Geologian tutkimuskeskuksesta.

Lapin yliopisto puolestaan tuottaa malminetsinn√§n aluetaloudellisen mallinnuksen hy√∂dynt√§en GTK:n tuottamaa tietoa alueen malmipotentiaalista. ‚ÄĚToteutamme aineistonhankinnan aluetaloudellisten vaikutusten arviointia varten, jonka analysoimme ja jonka tuloksia pyrimme hy√∂dynt√§m√§√§n yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tietoon perustuvassa p√§√§t√∂ksenteossa. Aluevaikutukset ovat tarkastelussamme suoria, v√§lillisi√§ ja sosiaalisia‚ÄĚ, kertoo professori Timo Aarrevaara Lapin yliopistosta.

Hankkeessa tarkastellaan erikseen malminetsinn√§n jokaista vaihetta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia alueen elinkeinoel√§m√§lle. ‚ÄĚHankkeen aikana selvit√§mme malminetsinn√§n luomat tarpeet eri palvelualoille ja yhteisty√∂ss√§ It√§-Lapin elinkeinotoimien, Kemij√§rven kehitys Oy:n, GTK:n ja Lapin yliopiston kanssa pyrimme parantamaan alueella toimivien yrityksien toimintaedellytyksi√§ sek√§ mahdollisesti luomaan uutta yritystoimintaa ja n√§in my√∂s monipuolistamaan alueen elinkeinorakennetta‚ÄĚ, kertoo hanketta hallinnoivan It√§-Lapin kuntayhtym√§n johtaja Dina Solatie.

Pitkäaikaisissa malminetsintäprojekteissa yhtiö saattaa asettua alueelle useammaksi vuodeksi. Malminetsintäyhtiöt ostavat palvelut paikkakunnalta tai lähialueilta. Onkin siis tärkeää ymmärtää mitä tarvitaan ja mitä voidaan tarjota. ILPO-hanke tarjoaa moniulotteista tietopakettia päätöksentekijöille ja yrityselämälle sekä sidosryhmille.

Hankkeen tulokset kootaan raporttiin, joka tukee toimijoiden ja päätöksentekijöiden malminetsintään
liittyvää suunnittelua, päätöksentekoa ja keskustelua. Lisäksi hanke järjestää Itä-Lapin alueen kunnissa
teemaan liittyviä tapahtumia. Hankeaika on elokuun 2021 loppuun saakka. Hanketta rahoittavat Lapin liiton
EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto, Itä-Lapin kunnat, GTK sekä Lapin yliopisto.

Lisätietoja hankkeesta antaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie dina.solatie@kemijarvi.fi, puh. 040 354 8370

Selaa uutisryhmää Etusivu