Seminaari Itä-Lapin ajankohtaisista asioista Kemijärvellä 1.9.2019

Julkaistu 09.09.2019

Itä-Lapin kuntayhtymä kutsui Lapin liiton hallituksen ja Lapin Pelastuslautakunnan vierailulle Itä-Lappiin kuulemaan ajankohtaiskatsauksen alueesta. Lapin liiton hallituksen, Lapin Pelastuslautakunnan, Lapin liiton johtavien virkamiesten sekä Lapin Pelastuslaitoksen edustajien lisäksi seminaariin osallistui alueen kunnanjohtajat ja kunnanvaltuuston ja -hallituksen 1. puheenjohtajat.

Seminaarin puheenjohtajana toimi Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtaja Lea Koskela. Puheenvuorot pitivät Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi, kuntayhtymän johtaja Dina Solatie, Sokli -kaivoshankkeen johtaja Eero Hemming, Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala sekä Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anu Summanen.


Hallituksen puheenjohtaja Lea Koskela avasi seminaarin. Koskelan avauspuheenvuoron jälkeen Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi kertoi Lapin väestörakenteen muutoksesta, edunvalvonnasta valtion suuntaan, tulevasta rahoituskaudesta sekä maakunnan liikennejärjestelmän päivittämisestä.


'


Dina Solatie kertoi kuntayhtymän toiminnasta, aktiivisista ja alkavista hankkeista sekä ajankohtaisista edunvalvonta-asioista, kuten Kantatie 82, Valtatie 5 ja Sokli-Martti -tien peruskorjauksista, joista Sokli-Martti -tien peruskorjaus on aloitettava viipymättä sekä matkailun kannalta tärkeästä Kemijärven yöjunan ja liityntäkuljetusten säilyttämisestä. Solatie kertoi myös Rail Arctica -ratahankkeesta, jonka tavoitteena on rautatieyhteys Jäämerelle ja samalla sekä meri- että rautatieyhteys Kiinaan ja Kaukoitään. Radalla olisi suuri myönteinen vaikutus alueelliselle kaivos- ja metsäteollisuudelle sekä muulle liiketoiminnalle ja matkailulle.


Eero Hemming kertoi Sokli -kaivoshankkeen kulusta, tilanteesta ja aikatauluista. Kaivoksen aiemmat kannattavuuslaskelmat ovat perustuneet konseptille, missä kaikki Soklin eri malmityypit sekoitettiin keskenään syötteeksi. Näissä kannattavuuslaskelmissa kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu reilu 20 vuotta. Tällä hetkellä kaivoksesta teetetään uutta kannattavuusselvitystä, jossa konseptin lähtöajatuksena on, että eri päämalmit rikastetaan erikseen. Kaivoshankkeella on vireillä teknis-taloudellisten selvitysten lisäksi eri lupa- ja viranomaisprosesseja. Yhtiö tekee päätöksen kaivoshankkeen jatkosta, kun päivitetyt kannattavuuslaskelmat ja lupaprosessit on saatettu loppuun. Mikäli kaivoksesta tehdään investointipäätös, päästäisiin Soklin kaivoksen tuotanto aloittamaan arviolta vuonna 2025. Myös Hemming korosti puheenvuorossaan Sokli-Martti -tien viipymättömän peruskorjauksen tärkeyttä Soklin kaivoksen rakennusvaihetta ajatellen.


Anu Summanen kertoi alueen matkailun painopisteistä, tulevista investoinneista ja ajankohtaisista asioista Itä-Lapissa. Matkailu, erityisesti kansainvälinen matkailu, on suuressa nousussa alueella. Tällä hetkellä tehdään paljon töitä matkailun ympärivuotiseen kehittämiseen, esimerkiksi luontomatkailussa panostetaan reittien monipuolistamiseen sekä ohjattujen palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Alueen matkailutulo oli vuonna 2018 noin 60 miljoonaa euroa, sen työllisyysvaikutus oli noin 450 henkilötyövuotta ja rekisteröityjä yöpymisiä oli lähes 300 000. Toteutuneita tai meneillään olevia investointeja matkailussa on arviolta yhteensä 50 miljoonaa euroa Itä-Lapin alueella. Summanen painotti tulevaisuudelle tärkeäksi saavutettavuuden säilyttämisen ja edistämisen.


'


Lisätietoja antaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie (dina.solatie@kemijarvi.fi, puh. 040 354 8370).

Selaa uutisryhmää Etusivu