YRITTÄJIEN ITÄ-LAPPI

 

Hankkeessa tehdään kaikille Itä-Lapin kunnille yhdenmukainen yritysten palveluprosessi. Palveluprosessi tehdään yhdessä kuntien, yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Palveluprosessi tulee olla helposti ymmärrettävä, visuaalisesti selkeä ja jossa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä.
Lisäksi päätavoitteena on löytää ja etsiä uusia liiketoimintapotentiaaleja koko Itä-lapin alueelta. Potentiaaliset mahdollisuudet työstetään alustaviksi liiketoimintakonsepteiksi joihin on helpompi joko paikallisilla tai muualta tulevilla yrityksillä ja/tai yritysryhmillä tarttua.

Hankkeen tuloksena Itä-Lapin kuntien yrityspalveluiden palveluprosessit yhdenmukaistuvat ja niiden laatu paranee. Sähköisten palveluiden taso lisääntyy ja paranee. Yrityspalveluille laaditaan kriisi ohjeistus.

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto ohjelmasta.

Budjetti: 490 654€ josta EU-tukea 80% eli 392 524€  ja loput 20% Itä-Lapin kunnat.

Hankeaika: 30.4.2020-31.8.2022

Hanke aika:
30.4.2020-31.8.2022

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Maria Kiviniemi
044 236 5768
etunimi.sukunimi@italappi.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa kuuntelemaan lappilaislähtöisen Petri Rajaniemen puhe toimintaympäristön muutoksista 25.11. klo 12.10-13.00

Linjoille pääset tästä linkistä!