Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

'         

 

'     

 

Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa yhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa VähäC – Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankkeen (A74939). Hanke on saanut rahoituksen Lapin liiton EAKR–ohjelmasta. 

Hankkeessa edistetään vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapin alueella. Tavoitteena on laatia kuntiin vähähiilisyysstrategioita, joiden laatimiseksi tarvitaan selvitys- ja valmistelutyötä sekä yhteistyötä alueen yritysten kanssa niidenkin kannustamiseksi mukaan vähähiilisemmän Itä-Lapin rakentamiseen. Samalla voidaan etsiä tapoja ohjeistaa uusimpien rakennusmääräysten soveltamista rakentamisessa ja remontoinnissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, ohjeistaa energiaratkaisuissa uusiutuvan energian käyttöön sekä edistää puurakentamista uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisenä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 228 352 €. Hankkeen rahoituksesta 80% tulee Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahastosta (182 681€) ja loppuosan rahoittavat Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat (37 933€) ja Lapin AMK (7 738€).

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankesuunnitelman voit lukea tästä.

Yhteystiedot

Sari Leinonen

puh. 040 715 0909

etunimi.sukunimi@italappi.fi

Hankeaika:

1.9.2019-28.2.2022