Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

'         

 

'     

 

Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa yhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa VähäC –hankkeen. Hanke on saanut rahoituksen Lapin liiton EAKR–ohjelmasta. 

Hankkeessa edistetään vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapin alueella. Tavoitteena on laatia kuntiin vähähiilisyysstrategioita, joiden laatimiseksi tarvitaan selvitys- ja valmistelutyötä sekä yhteistyötä alueen yritysten kanssa niidenkin kannustamiseksi mukaan vähähiilisemmän Itä-Lapin rakentamiseen. Samalla voidaan etsiä tapoja ohjeistaa uusimpien rakennusmääräysten soveltamista rakentamisessa ja remontoinnissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, ohjeistaa energiaratkaisuissa uusiutuvan energian käyttöön sekä edistää puurakentamista uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisenä.

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankesuunnitelman voit lukea tästä.

 

Yhteystiedot:

Dina Solatie

puh. 040 354 8370

etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

 

Hankeaika:

1.9.2019-31.8.2021