Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

'    

 

            

Itä-Lapin kuntayhtymä hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa yhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa VähäC –hankkeen. Hanke on saanut rahoituksen Lapin liiton EAKR–ohjelmasta. Haemme palvelukseen määräaikaista projektipäällikköä 1.9.2019 - 31.8.2021.

Hankkeessa edistetään vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapin alueella. Tavoitteena on laatia kuntiin vähähiilisyysstrategioita, joiden laatimiseksi tarvitaan selvitys- ja valmistelutyötä sekä yhteistyötä alueen yritysten kanssa niidenkin kannustamiseksi mukaan vähähiilisemmän Itä-Lapin rakentamiseen. Samalla voidaan etsiä tapoja ohjeistaa uusimpien rakennusmääräysten soveltamista rakentamisessa ja remontoinnissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, ohjeistaa energiaratkaisuissa uusiutuvan energian käyttöön sekä edistää puurakentamista uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisenä.

Hakijalta edellytetään alueen tuntemusta, aktiivisuutta, hyviä yhteistyötaitoja, kokemusta projektityöstä sekä tehtävään soveltuvaa vähintään opistotasoista koulutusta. Työ edellyttää myös liikkumista hankealueella. Vähähiilisen rakentamisen tuntemus katsotaan eduksi.

Hakemus ja ansioluettelo (CV) palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan Itä-Lapin kuntayhtymään sähköpostitse osoitteeseen ilky@kemijarvi.fi.

Hakuaika päättyy 26.6.2019 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö Dina Solatie, 040 354 8370.

 

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankesuunnitelman voit lukea tästä.

 

 

 

Yhteystiedot:

Dina Solatie

puh. 040 354 8370

etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

 

Hankeaika:

1.9.2019-31.8.2021