'                   

 

YHTEYSTIEDOT:

 Hanketyöntekijä
 Janne Mukkala

 puh. 040 732 7557

 Sähköposti:

 etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

 

HANKEAIKA:

27.8.2018-31.7.2020

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Hankkeessa pyritään kansantajuistamaan tutkimusaseman tuloksia, kohtauttamaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä sekä kehittämään alueen innovaatiopotentiaalia.

Hankkeessa järjestetään työpajoja joissa kehitetään ratkaisuja arjen tarpeisiin ja innovoidaan hyödyntäen Värriön tutkimusaseman tutkimustuloksia. Värriön tutkimusaseman tieteellinen tutkimustoiminta ja sen tulokset saatetaan vahvemmin tukemaan muita alueen elinkeinoja kuten biojalostamohanketta, muuta metsätaloutta ja luonnontuote- sekä poroelinkeinoa. Hankkeessa kehitetään myös metsästysmatkailua ja harrastetoimintaa.

Värriön tutkimusasema esittelee tutkimustaan ja hanketta Itä-Lapin kuntien tapahtumissa ja järjestää avoimien ovien päivän.

Hankealue on Itä-Lappi. Hanke on Värriön tutkimusaseman ja Itä-Lapin kuntayhtymän yhteistyöhanke.

Hanketta rahoittavat Lapin Liitto EAKR –rakennerahasto, Itä-Lapin kunnat ja kuntayhtymä sekä Helsingin yliopisto.