Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään pääasiassa hankkeiden kautta.

Itä-Lapin kuntayhtymällä on ollut merkittävä rooli Sallan kansainvälisen rajanylityspaikan avaamisessa vuonna 2002. Rajanylityspaikka Itä-Lapissa on avannut mahdollisuuden alueiden välisen yhteistyön tiivistämiseen ja matkailuun molemmin puolin rajaa. Se on edistänyt myös hankeyhteistyötä, jota on tehty vuodesta 1997 lähtien. Lähialuehankkeita on vuosina 1997 - 2015 ollut 14 kappaletta, teemoina ovat olleet mm. rajan avaaminen, matkailu, yrittäjäyhteistyön kehittäminen, laskettelukeskusten välisen yhteis-työn kehittäminen, liikunta- ja kulttuuriyhteistyön edistäminen sekä kaikissa hankkeissa verkostojen luominen toimijoiden kesken. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Etelä-Kuolan kaupungit, mm. Kantalahti, Poljarnye Zori, Apatiitti ja Kirovsk. Tuloksena on syntynyt toimivia yhteistyöverkostoja, alueiden ja matkailukohteiden tunnettuutta on lisätty tiedotuksella ja tapaamisilla molemmin puolin rajaa ja matkailutoimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt. Lisäksi on tehty investointeja tieverkostoon ja parannettu teleyhteyksiä, jotka ovat parantaneet liikenneturvallisuutta Salla-Kantalahti –välisellä tiellä.

Itä-Lapin kuntien  ja Murmanskin alueen kaupunkien edustajat pyrkivät tapaamaan vuosittain. Tapaamisissa keskustellaan yhteistyöstä ja ajankohtaisista kehittämisasioista.

Itä-Lapin kuntayhtymä jäsenkuntineen allekirjoitti vuonna 2010 ystävyyssopimuksen Kiinassa Anhuin maakunnassa sijaitsevan Suixin alueen kanssa. Samalla alueella sijaitsevan Huangshan piirin kanssa allekirjoitettiin sopimus elinkeinoyhteistyöstä. Vuonna 2012 Anhuin maakunnassa sijaitsevan Huainan kaupungin kanssa allekirjoitettiin ystävyyssopimus. Molemmilta alueilta on tehty tutustumismatkoja, joiden aikana on perehdytty alueiden matkailuun, elinkeinoihin ja kulttuuriin.