Itälappilainen mikroyrittäjyys ja covid-19 -hanke

 

                '       '       ' 

 

 

Yrittäjä! Älä jää yksin, ota yhteyttä koronapuhelimeen p. 040 770 7473

Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat ovat elinkeinorakenteeltaan mikroyritysvoittoisia. Covid-19 -virusepidemiasta johtuen yritysten tilanne on eskaloitunut erittäin haasteelliseksi. Yritysten konkursseja, henkilöstön lomautuksia sekä irtisanomisia on tärkeä estää kaikilla mahdollisilla keinoilla, ja samalla pyritään erityisesti huomioimaan ihmisten henkinen jaksaminen.

Hankkeen toimenpiteet ovat jaettu kolmeen eri vaiheeseen; välittömät toimet, toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen, sekä kriisin jälkeiset kehittämis- ja uudelleensuuntautumistoimet. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kontaktoidaan alueen yrittäjiä ja kartoitetaan heidän yritystoimintaan liittyviä tarpeita. Toisessa vaiheessa toteutetaan yrittäjien tarvelähtöisiä toimenpiteitä niin hyvinvointi- kuin liiketoimintapuolelta. Viimeisessä vaiheessa päivitetään yrityksien liiketoimintasuunnitelmaa myös jaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tässä vaiheessa lähdetään työstämään myös koronakriisin aikana esiin nousseita liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia toimintamalleja. 

Hankeaika on 1.5.-30.6.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 €. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus ESR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 90 000 € (90 %) ja Itä-Lapin kunnat (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski) 10 000 € (10 %). 

Lue hankesuunnitelma tästä.

Itä-Lapin mikroyrittäjä! Toivomme, että kävisit vastaamassa kyselyyn, jolla pyrimme kartoittamaan yrittäjien tarpeita hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Kyselyyn pääset tästä

Yhteystiedot:             

Osallisuuskoordinaattori,
High Five -hanke

Jukka Hakola
etunimi.sukunimi@italappi.fi
p. 040 772 2580

       
         

Kemijärven Kehitys Oy

Toimitusjohtaja                         
Jari Paloniemi
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi  
p. 040 592 7294

Pelkosenniemen kunta

Elinkeinokoordinaattori
Mika Tenhunen
etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi     
p. 040 195 0488

Posion kunta

Elinkeinokoordinaattori
Veli-Matti Ruotsalainen
etunimi.sukunimi@posio.fi    
p. 040 801 2205

Sallan kunta

Yritysasiantuntija
Risto Pöyliö
etunimi.sukunimi@salla.fi    
p. 040 486 8819

Savukosken kunta

Elinkeino-maaseutupäällikkö
Eeva-Maria Maijala
etunimi.sukunimi@savukoski.fi
p. 040 179 0955