Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke
     Leader logo yleinen   Leader logo Pohjoisin Lappi   

  


Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Itä-Lapin alueen jälleenrakennusajan historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön. Tarkoituksena on koota alueen kylistä kulttuurimatkailureitti. 

Hankkeen aikana kerätään tietoja, tarinoita ja taitoja haastattelemalla jälleenrakennusajan kokeneita ihmisiä. Sen jälkeen kertomuksia tuotteistetaan kylien kanssa ja ammattilaisen ohjauksessa matkailupalveluiksi.  

Tietoa kootaan muun muassa seudun ruokaperinteestä, käden- ja luonnonlukutaidoista sekä kulttuurihistoriallisista paikoista, jotka liittyvät sodanjälkeiseen aikaan.

Työ on jatkoa joitakin vuosia sitten päättyneille Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi - ja Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -hankkeille.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat kylien yhdistykset, matkailupalveluyritykset ja muut toimijat. 

Tavoite on lisätä kylien vireyttä ja kesämatkailua ja vahvistaa etenkin nuorten tietämystä kotiseudun historiasta. Lisäksi halutaan nostaa arvoonsa se työ, jonka jälleenrakennusajan ihmiset tekivät.

Hankkeessa selvitetään myös kansalaisopistojen mahdollisuus kouluttaa kyliin kohdeoppaita.

Tuotettu tieto jaetaan yleisön, kylien ja yritysten käyttöön pääasiassa sähköisesti, esimerkiksi digitalisoituna paikkatietona kartalla.

Hankkeen toteuttaa Itä-Lapin kuntayhtymä ja sitä rahoittaa Pohjoisimman Lapin Leader. Hankkeen kokonaisbudjetti on 79 867,20 €, ja siitä julkisen rahoituksen osuus (EU, valtio ja kunnat)  90 % ja yksityinen rahoitus 10 %. 

 

Yhteystiedot:

Hankevetäjä
Terttu Pohtila
puh. 040 551 7800
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi


HANKEAIKA:

1.1.2018 - 28.2.2019