ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä -hanke

   

                                                            '                              

 

 

                                   '

 

Yhteystiedot:

Johtaja

Dina Solatie

puh. 040 354 8370

etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

 

Hankesihteeri

Vilma Ohrankämmen

puh. 040 551 7800

etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa yhteistyössä Lapin yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK:n) kanssa ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä -hankkeen (A75306). Hankealueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. 

Tässä hankkeessa on tarkoitus selvittää malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia Itä-Lapissa ja hyödyntää selvitystä alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Itä-Lapin alueella tehdään tällä hetkellä suhteellisen paljon malminetsintää, jonka potentiaalia yritysten liiketoiminnassa ei tunneta kunnolla. Tällä hankkeella pureudutaan niihin esille nouseviin liiketoimintapotentiaaleihin, joissa paikallisilla yrityksillä olisi liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotettu tieto auttaa yritysten kehittäjiä sekä yrityksiä suoraan kohdentamaan ja kehittämään omia tuotteita ja palveluita juuri näihin mahdollisuuksiin. Yritysten toiminnan ja palveluiden tason nostaminen kansainvälisten kaivostoimijoiden vaatimalle tasolle mahdollistaa niitä tarjoamaan palveluitaan myös muihin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 285 855 €. Hanketta rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto (80%) ja Itä-Lapin kunnat, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Lapin yliopisto (20%).

Hankesuunnitelman voit lukea tästä.

Haemme projektipäällikköä ILPO -hankkeeseen. Lue rekrytointi-ilmoitus tästä. Hakuaika päättyy 14.10.2019 kello 16.
Lisätietoja antaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie, p. 040 354 8370. 

 

Hankeaika:

01.09.2019 - 31.08.2021