High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hanke

       '            '      '

 

High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankkeen (S21758) päämääränä on heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla. Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella.

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään alueen yhteistä osallisuuskoordinaattori-toimintamallia, jossa koordinaattori toimii verkostojen rakentajana, yhteistyön sparraajana ja käytännön toimenpiteiden edistäjinä kunnissa. Hankkeessa tehostetaan hyvinvointityön resurssien käyttöä vahvistamalla olemassa olevien hyvien käytänteiden jakamista ja käyttöönottoa eri toimijoiden välillä. Hankkeessa myös pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla tavoitellaan asukkaiden osallisuuden vahvistumista ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 440 euroa. Hankkeen rahoittavat ESR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 80 % ja Itä-Lapin kunnat 20 %.

Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankesuunnitelman voit lukea tästä. 

Yhteystiedot:

Johtaja

Dina Solatie

puh. 040 354 8370

etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Hankeaika:

01.09.2019 - 31.08.2021