Forest In ‚Äď Palvelutarve ja ‚Äďresurssit It√§-Lapin mets√§teollisuusinvestoinneissa

'           

Boreal Bioref Oy valmistelee biotuotantolaitoksen 950 milj. euron investointia Kemijärvelle. Kaksi vuotta kestävä rakentamisvaihe tuo n. 2700 työpaikkaa. Valmis jalostamo tarjoaa työtä 185 henkilölle. Biojalostamon myötä syntyy Itä-Lappiin yli 1100 pysyvää työpaikkaa eri aloille. Jalostus käyttää raaka-aineena pohjoissuomalaista harvennuspuuta ja haketta 2,8 milj. kuutiota vuodessa.

Rakentamisvaiheessa ja tuotannon myötä investointikohteen ympäristöön Kemijärvelle ja muualle Itä-Lappiin muodostuu runsaasti palveluiden kysyntää yrityksille ja julkisille palvelutuottajille.

Forest in - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa -hankkeen (A73984) tavoitteena on tukea itälappilaisten ja lappilaisten pk-yritysten osallistumista biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Kemijärvelle.

Hanke kartoittaa ja kokoaa alueen ja maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky ja -halu Boreal Biorefin biotuotantolaitoksen rakennusvaiheen ja toiminnan aikaiseen toteuttamiseen. Hankkeessa tuotetaan täsmällistä informaatiota palveluista ja tarpeista (yritykset, julkiset, yhteisöt) ja yleisinformaatio valmistautumishankkeen internetsivuille, tuetaan ajantasaisella ja ennakoivalla tiedolla yrityksiä, yksityisiä ja julkisia palvelutuottajia sekä tuetaan yritysryhmien muodostumista ja verkostoitumista.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kemijärven kaupungin elinkeinotoimen, Kemijärven Kehitys Oy:n ja Itä-Lapin kuntien kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 328 378 euroa. Hankkeen rahoittavat Lapin liiton EAKR/Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 70% ja Itä-Lapin kunnat 30%

Forest In -hankkeen sivuille tästä linkistä.

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö:
Jari Polvi
040 734 4152
etunimi.sukunimi@italappi.fi

Projektisihteeri
Maria Kiviniemi
044 236 5768
etunimi.sukunimi@italappi.fi

Hankeaika:

1.4.2018-31.5.2020